Tez-3 (CE 599-3) Ders Detayları

Ders Adı: Tez-3
Kod: CE 599-3
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilerin lisans ve yüksek lisans eğitimleri sırasında edindikleri bilgileri uygulayarak İnşaat Mühendisliğinin herhangi bir alt dalı ile ilgili bir araştırma yapabilecek bir platform sağlamak ve böylece konu alanında derin metodolojik bilgi edinimini sağlamaktır.
İçerik: Araştırma metodolojileri. Gereksinim analizi. Gelişim raporu.
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 30