Mezuniyet Semineri (CE 589) Ders Detayları

Ders Adı: Mezuniyet Semineri
Kod: CE 589
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, bölümde araştırma kültürünü geliştirmek ve İnşaat Mühendisliği alanında yüksek lisans teori ve pratik bilginin ve deneyimin oluşturulmasıdır.
İçerik: Yüksek lisans öğrencilerinin, tez sunumundan en az 1 dönem önce tez çalışması ile ilgili bir seminer vermesi beklenmektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5