Çelik Tasarım (CE 435) Ders Detayları

Ders Adı: Çelik Tasarım
Kod: CE 435
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 204 Mukavemet
Amaç: Yapısal çelik elemanların, farklı sınır durumlarında eğilme ve eksenel yükler altındaki davranışlarının öğretilmesi
İçerik: Yapısal çeliğin mekanik özellikleri, yapısal tasarım yaklaşımları ve yapılara etkiyen yükler, çekme yükleri altındaki elemanlar, basınç yükleri altındaki elemanlar, eğilme etkisi altındaki elemanlar, eksenel yük ve eğilme etkisi altındaki elemanlar, civatalı ve kaynaklı birleşimler
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5