Hidrolik Mühendisliği (CE 310) Ders Detayları

Ders Adı: Hidrolik Mühendisliği
Kod: CE 310
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 307 Akışkanlar Mekaniği
Amaç: Genel olarak Boru sistemlerinde ve açık kanal sistemlerinde akışkanın hareketi sırasında oluşan hidrodinamik etkilerin Enerji, Momentum ve kütlenin korunumu denklemleri vasıtasıyla belirlenmesi ve gerekli ve hidrolik sistemlerin tasarımı için temel yaklaşımların oluşturulması.
İçerik: Kapalı sistemlerde uniform akım, kapalı sistemlerde uniform olmayan akım, açık kanallarda uniform akım, açık kanallarda uniform olamayan akım, açık kanal tasarımı.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5.5