Yapı Analizi (CE 321) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı Analizi
Kod: CE 321
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 204 – Malzeme Mekaniği
Amaç: Yapı analizindeki temel prensiplerini ve izostatik kiriş, kafes ve rijit çerçevelerin analizinde kullanılacak çeşitli yöntemleri öğretmek ve sonlu eleman yöntemine esas teşkil eden modern matris analiz yöntemlerini öğretmek.
İçerik: Statik denge denklermleri ve kararlılık durumları , 2- ve 3- boyutlu kafes sistemleri, çerçevelerin kesme ve moment diagramları, kiriş ve kafes sistemlerinin etki çizgileri, çift-integral, enerji (virtüel iş ve Castigliano) yöntemleri ile sehim hesabı, kuvvet metodu, eğim-sehim yöntemi, direk deplasman yöntemi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5