Jeoloji Ve Ölçme Bilgisi (CE 309) Ders Detayları

Ders Adı: Jeoloji Ve Ölçme Bilgisi
Kod: CE 309
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Jeoloji bilimi aracılığı ile Yerkürenin oluşum süreçleri, tektonik faaliyetleri ve içeriğine yönelik bilgiler ile Ölçme Bilgisi kapsamında yapılan analiz ve çalışmaların İnşaat Mühendisliği Tasarım ve Uygulamalarında önem ve gerekliliğinin vurgulanması amaçlanmaktadır.
İçerik: Topografya hakkında genel bilgi, mesafe ölçümleri, açı ölçümleri, kademeli seviye ölçümleri, alan hesapları, yatay kurplar, koordinat hesapları; Dünya`nın oluşumu, evrim, yapı doğal malzemesi, çizgisel mühendislik yapı yerlerinin seçimi, deprem-taşkın-yer kayması-çığ gibi doğal afetlerin oluşumu ve önlenmesi.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6