Sayısal Yöntemler (CE 319) Ders Detayları

Ders Adı: Sayısal Yöntemler
Kod: CE 319
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 275- Lineer Cebir COMPE 102- Bilgisayar Programlama
Amaç: Öğrencilere sayısal yöntemlerin temellerini öğretmek. Bilgisayar aritmetiğinin temellerinin özelliklerini anlamak. Lineer ve lineer olmayan denklemler, sayısal integrasyon, sayısal türev ve adi diferansiyel denklem problemlerinin çözümü için basit sayısal algoritmalar geliştirmek, test etmek ve değerlendirmek.
İçerik: Hata analizi, kaynağı ve yayılımı. Lineer cebire giriş, lineer denklem sistemlerinin tekrarı, matriks işlemleri ve vektor diferansiyeli konusuna giriş. İnterpolasyon ve ekstrapolasyon. Polinomların kökleri. Sayısal türev ve integrasyon. Adi diferansiyel denklemlerinin sayısal çözümü.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5