Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik (CE 205) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendisler İçin Olasılık ve İstatistik
Kod: CE 205
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Öğrencilere olasılığın inşaat mühendisliği disiplinindeki rolünü öğretmektir. Öğrencilere olasılık ve istatistiğin temel kavramlarını vermektir. Değişik olasılık dağılımlarını tanıştırıp bazı pratik inşaat mühendisliği problemlerini çözmede nasıl kullanıldığını öğretmektir. Öğrencilere temel ortalama ve standart sapma gibi istatistik kavramlarını vermek; rastlantısal olarak toplanmış verilerin yorumlanması ve anlamlı sonuçlar üretilmesi için gerekli tekniklerin verilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilere hipotez testi yapma; emniyet aralıkları hesaplama ve regresyon analiz tekniklerini öğretmek ayrıca amaçlanmaktadır.
İçerik: Olasılığın mühendislikteki yeri. Olasılık ve istatistiğin temel kavramları. Rastlantısal olayların analitik modeli. Rastlantısal olaylar ve istatistiksel değişkenlik gösteren problemler. Mühendislik sistemlerinin tasarımında kullanılan karar verme teorisinin ana unsurları. Uygulamalar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5