Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları

Ders Adı: Deprem Mühendisliği
Kod: CE 440
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 321- Yapı Analizi
Amaç: Yapı analizi ve tasarımında uygulanan deprem mühendisliği prensiplerini öğretmek. bunun için gerekli sismoloji bilgisini vermek ve bir sisimik yer hareketinin mühendislik açısından önemli parametrelerini tanıtmak.
İçerik: Deprem hareketinin oluşumu ve mekanizması, yapıların deprem etkisi altında davranışı, tek serbestlik-dereceli sistemler, hareket denklemlerinin oluşturulması, serbest titreşim analizi, doğrusal sistemlerin deprem davranışları, doğrusal-elastik sistemler için kullanılan entegral yöntemleri, sismik davranış spektrumu Çok serbestlik dereceli sistemler, modal özellikler, modal analiz, davranış spektrum analizi, sismik tasarım yükleri, tasarım spektrumu, elastik olmayan davranış, depreme karşı dayanıklı yapı tasarım ilkeleri, şartnameler
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5