Öngerilmeli Yapılar (CE 438) Ders Detayları

Ders Adı: Öngerilmeli Yapılar
Kod: CE 438
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 342 Betonarme
Amaç: Öngerilmeli betonun felsefesi ve öngerilmeli beton yapı elemanlarının temel mekanik davranışlarının öğretilmesi
İçerik: Öngerilmeli betonun felsefesi ve öngerme teknikleri, öngerme kayıpları, eğilme elemanlarının analiz ve tasarımı, kompozit kesitler, kesme analizi, burulma analizi, sehim kontrolü
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5