Kaya Mekaniği (CE 417) Ders Detayları

Ders Adı: Kaya Mekaniği
Kod: CE 417
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Bu derste inşaat mühendisliği öğrencilerine kaya mekaniğinin temel prensiplerini anlamalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
İçerik: Bütün kaya çeşitlerinde gerilme ile, kırılma ve deformasyon uygulamalarının analizine giriş. İnşaat Mühendisliği uygulamalarında uyumlu; Birim deformasyon ve elastisite teorisi, kaya kütleleri (şekil değiştirebilirlik, dayanım, yenileme). Kaya güçlendirmesi ve desteklenmesi ve yeraltı, yerüstü kazılarının tasarımı.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5