Geoteknik Arazi Çalışmaları (CE 416) Ders Detayları

Ders Adı: Geoteknik Arazi Çalışmaları
Kod: CE 416
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 311 Zemin Mekaniği
Amaç: Geoteknik arazi deneylerinin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi
İçerik: Geoteknik arazi çalışmaları, standart penetrasyon testi, koni penetrasyon testi, Vane testi, dilatometre testi, dirençlilik.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6