Bilgisayar Destekli Otoyol Tasarımı (CE 408) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgisayar Destekli Otoyol Tasarımı
Kod: CE 408
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 335 Ulaştırma Mühendisliği
Amaç:
İçerik: MicroStation CAD platformuna giriş, InRoads platformuna giriş, sayısal arazi modeli ve nokta tipleri semboloji tanımlama ve sayısal model öznitelikleri, yatay güzergah ve profil, düşey güzergah, tipik kesitler, değerlendirme.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6