İnş. Müh. Tasarım Projesi (CE 490) Ders Detayları

Ders Adı: İnş. Müh. Tasarım Projesi
Kod: CE 490
Ön Koşul Ders(ler)i: Öğrencinin çalışacağı projenin çeşidine bağlı olarak değişmekte
Amaç: İnşaat Mühendisliği mesleğinin gerekleri olan yöntem, beceri ve modern bilgisayar programlarını kullanarak bir yapısal sistemin tasarımını gerçekleştirmek ve sözlü, yazılı ve grafik yöntemler kullanarak bu tasarımın sunumunu ve savunmasını gerçekleştirmek
İçerik: Gruplar halinde yürütülen bir inşaat mühendisliği tasarım projesi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 1
Uygulama: 4
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 9