Yapı İşletmesi ve Şantiye Teknikleri (CE 430) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı İşletmesi ve Şantiye Teknikleri
Kod: CE 430
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Bu ders kapsamında yapıların fikir aşamasından hareket ile projelendirmesi, inşaat uygulamaları ve yapı işletmesi süreçlerinin ve süreçlere dahil olan tarafların örnekler ile incelenmesi hedeflenmektedir.
İçerik: İnşaat Mühendisliği uygulamalarında üretim planlaması, bütçelendirme ve yürütme esasları ile yapıların işletme süreçlerinin örnekler ile aktarılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5.5