Temel Mühendisliği (CE 328) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Mühendisliği
Kod: CE 328
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 311 Zemin Mekaniği
Amaç: Temel Mühendisliği için genel kuralları öğretmek, bu kurallar yardımı ile inşaat mühendiliği yapılarının temelerini, istinat duvarlarının ve derin kazıların dizaynının gerçekleştirilmesi sağlamaktır.
İçerik: Zeminlerin mühendislik parametreleri, arazi çalışmaları, yüzeysel temeller, radye temeller, yansal toprak basınçları, istinat duvarları, derin kazılar, derin temeller, shaft temeller ve zemin iyileştirrilmesi
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5