Zemin Mekaniği (CE 311) Ders Detayları

Ders Adı: Zemin Mekaniği
Kod: CE 311
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Bu ders ile zemin mekaniği temel prensiplerine ve zemin davranışına giriş yapılmaktadır. Öğrenciler, ayrıca, istinat duvarları, şev stabilite problemleri gibi geoteknik uygulamalarının analizleri ile ilgili tecrübe kazanacaklardır.
İçerik: Arazi çalışmaları ve yeraltı incelemeler, toprak ve tane büyüklüğü toprak oluşumunun kökeni, ağırlık-hacim ilşkileri, plastisite ve toprak yapısı, toprak mühendislik sınıflandırılması, zeminlerdeki deformasyonlarının gerilmelere bağlı olarak hesaplanması, kompaksiyon, geçirgenlik ve sızma analizi, yerinde gerilmeler, bir toprak kütlesinde gerilmele
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5.5