Temel Mekanik II - Dinamik (CE 202) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Mekanik II - Dinamik
Kod: CE 202
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 157 – İleri Kalkülüs CE 201 – Temel Mekanik I - Statik
Amaç: Newton ve Euler tarafından oluşturulan ilkeleri kullanarak, öğrencilerin hareketli cisimler kavramını ve bu cisimlerin uygulamalarını öğrenmesidir.
İçerik: Parçacıkların kinematiği, parçacıkların kinetiği ve parçacık sistemleri, rijit cisimlerin kinematiği, kütle eylemsizlik momenti, rijit cisimlerin kinetiği ve mekanik titreşimler.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5