Malzeme Mekaniği (CE 204) Ders Detayları

Ders Adı: Malzeme Mekaniği
Kod: CE 204
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 201 - Statik
Amaç: Çekme, basma, burulma ve eğilmeye maruz kalan yapı elemanlarında gerilme ve birim şekil değiştirme kavramının öğretilmesi. Öğrencilerin malzeme mekaniğinin temel kavramlarını kullanarak mekanik problemleri çözmelerinin sağlanması.
İçerik: Gerilme ve birim şekil değiştirme analizi. Denge ve uyumluluk denklemleri. Gerilme-birim şekil değiştirme yasaları. Çubuklarda burulma. Kirişlerde basit eğilme. Kirişlerde kesme gerilmesi. Kirişlerde sehim. Eğilme, burulma, kesme ve eksenel yükleme altında kombine gerilmeler. Mohr dairesi. Statik olarak belirsiz kirişler.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6