Malzeme Bilimi (CE 203) Ders Detayları

Ders Adı: Malzeme Bilimi
Kod: CE 203
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH157, PHYS101, CHEM102
Amaç: Öğrencileri mühendislik malzemelerinin temel yapısı ve özelliklerini, seçim koşullarını, uygulamalarını, tasarım ve dayanıklılık özelliklerini, sürdürülebilir yapı stoğu kavramına vurgu yaparak tanıtmak.
İçerik: Bu derste mühendislik malzemelerinin özellikleri, uygulamaları ve tasarımı aşağıda listelenen başlıklar altında irdelenecektir. Mühendislik malzemeleri, özellikleri ve seçimi, fiyat ve bulunabilirlikleri konularına giriş. Malzemelerin elastik modülüsü, atomlar arası bağ, atomların katı içindeki yerleşimi. Young modülüsünün fiziksel temeli, modülüs limitli örnek olay incelemeleri. Akma dayanımı, çekme dayanımı, süneklik, kristallerde atom yerdeğiştirmeleri ve akma. Dayanım metotları, polikristallerin plastisitesi, plastik akmanın süreklilik boyutu, akma sınırlı örnek olay incelemeleri. Hızlı kırılma, kırılgan kırılma, kırılma sertliği, hızlı kırılmanın mikromekanizmaları. Hızlı kırılma konusunda örnek olay incelemeleri, kırılgan malzemelerin olasılıklı kırılması. Yorulma kopmaları, yorulma tasarımı, yorulma çökmeleri konusunda örnek olay incelemeleri. Sünme deformasyonları ve kırılma, difüzyonun kinetik teorisi, sünme mekanizmaları, sünmeye dayanıklı malzemeler, örnek olay incelemeleri. Malzemelerin oksidasyonu, kuru oksidasyon, malzemelerin yaş korozyonu, örnek olay incelemeleri. Sürtünme, aşınma, ve yıpranma, örnek olay incelemeleri. Mühendislik malzemeleriyle tasarım, örnek olay incelemeleri.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7