Temel Mekanik I - Statik (CE 201) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Mekanik I - Statik
Kod: CE 201
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 157 – İleri Kalkülüs
Amaç: Rijit cisimlerin mühendislik mekaniği teorisini, uygulamaları ile birlikte detaylı olarak öğrenmek.
İçerik: Genel tanıtım, parçacıkların statiği, rijit cisimlerin statiği, eşdeğer kuvvet sistemleri, denge, makasların analizi, kirişlerin analizi, sürtünme ve yüzeylerin geometrik özellikleri.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7