Hidrolik Mühendisliği (CE 308) Ders Detayları

Ders Adı: Hidrolik Mühendisliği
Kod: CE 308
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 307 Akışkanlar Mekaniği
Amaç: Su projelerinde risk ve güvenilirlik hesabı; su kaynakları sistem tasarımında kullanılmak üzere hidrolojide olağandışı olayların tahmin edilmesinin öğretilmesi; tasarımda kullanılmak üzere minimum ve maksimum akış miktarlarının tahmin edilmesinin öğretilmesi; yağmur suyu yönetim sistemlerinin tasarımında hidrolojik veriler kullanılarak akış miktarlarının hesap edilmesinin öğretilmesi; su iletim ve dağıtım sistemlerinin tasarımında debi tahmini ve sistem tasarımının öğretilmesi; Atıksu toplama sistemlerinin tasarımında debi tahmini ve sistem tasarımının öğretilmesi; ekonomik analiz teknikleri kullanarak seçeneklerin değerlendirilmesinin öğretilmesi.
İçerik: Hidrolik mühendisliği dersi tüm İnşaat Mühendisliği öğrencilerinin alması gerekli 3 saatlik bir derstir. Ders kantitatif bir yaklaşımla: hidrolojinin prensiplerini; hidrolik ve su kaynakları planlamasını; su iletimi, su depolaması, su kontrolü sistemlerinin analizi ve tasarımı ile ilgili yaklaşım ve çözüm yöntemlerini vermeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında basınç altında çalışan sistemler ve açık kanal sistemleri bulunmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5