Yapı Analizi II (CE 322) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı Analizi II
Kod: CE 322
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Sonlu eleman yöntemine esas teşkil eden modern matris analiz yöntemlerini öğretmek
İçerik: Kuvvet metodu, eğim yöntemi, moment-dağıtma yöntemi, deplasman yöntemi, direkt deplasman yöntemi
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http:\\www.atilim.edu.tr/~bgunes/teaching/ce322.htm
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5