İnşaat Mühendisleri için Jeoloji (CE 313) Ders Detayları

Ders Adı: İnşaat Mühendisleri için Jeoloji
Kod: CE 313
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Beş temel birimden birisi olan Jeolojinin temel ilkelerinin kavratılması ve Matematik, Fizik, Kimya ile Biyoloji arasındaki ana ilişkileri. Deprem, taşkın, yer kayması ve benzeri doğal afetlerin nedenleri ve önlemlerinin güncel uygulamalar üzerinden verilmesi.
İçerik: Dünyanın oluşumu, Evrim, Yapı doğal malzemesi, Çizgisel mühendislik yapı yerlerinin seçimi, Deprem-Taşkın-Yer kayması-Çığ gibi doğal afetlerin oluşumu ve önlenmesi, Taşıma gücü ile ilgili deney, gözlem ve hesapların yapılması, Kazı yamaç oranlarının belirlenmesi, Jeoteknik sorunların ana nedeni olan Su ? Süreksizlik ? Kil (SSK) üçlüsünün güncel örnekler ve ilgili hesaplamalarla kavratılması.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4