Yapı Analizi 1 (CE 317) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı Analizi 1
Kod: CE 317
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Yapı analizindeki temel prensiplerini ve izostatik kiriş, kafes ve rijit çerçevelerin analizinde kullanılacak çeşitli yöntemleri öğretmek
İçerik: Statik denge denklermleri ve kararlılık durumları, 2- ve 3- boyutlu kafes sistemleri, kablolar ve arklar, çerçevelerin kesme ve moment diagramları, kiriş ve kafes sistemlerinin etki çizgileri,çift-integral, moment-alan ve eşlenik kiriş yöntemi ile sehim hesabı, enerji (virtüel iş ve Castigliano) yöntemleri ile sehim hesabı
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http:\\www.atilim.edu.tr/~bgunes/teaching/ce317.htm
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5