Topoğrafya (CE 209) Ders Detayları

Ders Adı: Topoğrafya
Kod: CE 209
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Temel topografya teknikleri ve hesaplamalarının öğretilmesi
İçerik: Topografya hakkında genel bilgi, mesafe ölçümleri, açı ölçümleri, kademeli seviye ölçümleri, alan hesapları, yatay kurplar, koordinat hesapları
Dönemi: Güz
Teori: 1
Uygulama: 4
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6