Hidrolik Tasarımı (CE 403) Ders Detayları

Ders Adı: Hidrolik Tasarımı
Kod: CE 403
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 307 - Akışkanlar Mekaniği
Amaç: Genel olarak Boru sistemlerinde ve açık kanal sistemlerinde akışkanın hareketi sırasında oluşan hidrodinamik etkilerin Enerji, Momentum ve kütlenin korunumu denklemleri vasıtasıyla belirlenmesi ve gerekli ve hidrolik sistemlerin tasarımı için temel yaklaşımların oluşturulması.
İçerik: • Uniform flow in closed conduits • Nonuniform flow in closed conduits • Uniform flow in open channels • Nonuniform flow in open channels • Open channel design
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4