Hidroloji ve Su Kaynakları Mühendisliği (CE 402) Ders Detayları

Ders Adı: Hidroloji ve Su Kaynakları Mühendisliği
Kod: CE 402
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 307 - Akışkanlar Mekaniği
Amaç: İstatistiksel yöntemler yardımıyla taşkınların karakteristiklerinin belirlenmesi, ve küresel su döngüsündeki hidrolojik süreçlerin hidrolojik sistemlerde kullanımının bilinmesi. Hidroloji ve su kaynakları planlaması prensipleri için gerekli hidrolojik tasarım ve analiz ile ilgili suyun kontrolü ve kullanımı.
İçerik: • Uniform flow in closed conduits • Nonuniform flow in closed conduits • Uniform flow in open channels • Nonuniform flow in open channels • Open channel design
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5.5