Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları (CE 454) Ders Detayları

Ders Adı: Geoteknik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları
Kod: CE 454
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Geoteknik mühendisliği yöntemlerinin seçimi ve tasarımı için gerekli yöntem ve prensiplerin yazılım paket programları vasıtasıyla öğrencilerin kavramaları sağlanacaktır.
İçerik: Geoteknik problemlerin tanımı, Geoteknikte ön çalışmalar ve tasarımın ele alınması, FEM, Plaxis, Plaxis paket programı kullanılarak eksersizler ve örnek çalışmalar, Plaxis programı ile geoteknik problemlerin çözümü
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5