İnşaat Mühendisliği için Modern Güvenilirlik Hesap Yöntemleri (CE 445) Ders Detayları

Ders Adı: İnşaat Mühendisliği için Modern Güvenilirlik Hesap Yöntemleri
Kod: CE 445
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Güvenirlilik analizi ve olasılık bazında tasarım kriterlerinin geliştirilmesi dahil, inşaat mühendisliği tasarım sistemlerinin modern olasılık bazlı olarak emniyet değerlendirmesi. Kantitatif risk değerlendirmesi, sistematik güvenirliği emniyet ve tasarım faktörlerinin tayini ve belirsizliklerin analizi. Yapı, jeoteknik, hidrolik ulaşım ve diğer sistemlere uygulamalar.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5