Mühendislik Karar ve Risk Analizi (CE 443) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislik Karar ve Risk Analizi
Kod: CE 443
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Ders İçeriği: Modern istatistiksel karar teorisi ve risk analizinin geliştirilmesi ve bu kavramların inşaat mühendisliği tasarım ve karar alma konusunda uygulaması. "Bayesian" istatiksel karar teorisi, karar ağacı, fayda kavramı, ve çok maksatlı karar problemleri. Belirsizliklerin modellemesi ve analizi pratik olarak risk değerlendirmesi ve risk esaslı tasarım kriterinin, risk-fayda, takas- zarar ve optimal kararların formülasyonu. Önkoşul: CE 205.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5