İnşaat Mühendisliği Sistemleri Planlama, Tasarım ve İşletimi (CE 441) Ders Detayları

Ders Adı: İnşaat Mühendisliği Sistemleri Planlama, Tasarım ve İşletimi
Kod: CE 441
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: İnşaat Mühendisliği Problemlerinin formülasyon ve çözümüne giriş. Başlıca konular matematiksel modelleme ve optimizasyondur. Klasik optimizasyon lineer ve lineer olmayan programlama, "network" teorisi, kritik geçit yöntemi, simulasyon, karar teorisi ve dinamik programlamanın inşaat mühendisliği problemlerine uygulanması.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5