Deprem Mühendisliği (CE 440) Ders Detayları

Ders Adı: Deprem Mühendisliği
Kod: CE 440
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 202 Temel Mekanik II-Dinamik CE 321 Yapı Analizi
Amaç: Yapı analizi ve tasarımında uygulanan deprem mühendisliği prensiplerini öğretmek, bunun için gerekli sismoloji bilgisini vermek ve bir sismik yer hareketinin mühendislik açısından önemli parametrelerini tanıtmak.
İçerik: Deprem hareketinin oluşumu ve mekanizması, yapıların deprem etkisi altında davranışı, tek serbestlik-dereceli sistemler, hareket denklemlerinin oluşturulması, serbest titreşim analizi, doğrusal sistemlerin deprem davranışları, doğrusal-elastik sistemler için kullanılan entegral yöntemleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6