Sulama ve Drenaj (CE 429) Ders Detayları

Ders Adı: Sulama ve Drenaj
Kod: CE 429
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 310 - Hidrolik Mühendisliği
Amaç: Genel olarak sulama ve drenaj sistemleri için temel gereksinimleri anlamak ve açık ana kanal ve kapalı borulu sulama ve drenaj şebekelerini, Enerji, Momentum ve kütlenin korunumu prensibinin üniform akım yaklaşımıyla nasıl tasarlandığını öğrenerek modern sulama ve drenaj tasarımı yapmak.
İçerik: Sulama yönteminin belirlenmesi, sulama suyu debisinin belirlenmesi, açık kanallarda uniform akım, boru sistemlerinde üniform akım, açık kanal tasarımı, borulu sulama sistemi tasarımı.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6