Yapı Planlaması (CE 427) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı Planlaması
Kod: CE 427
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Temel işletme fonksiyonları, hedef ve amaçların belirlenmesi, hukuksal yapı insan kaynakları yönetimi ve emniyet programları. Yapı projelerinin planlanma aktivitelerinin incelenmesi ve yapı inşaatlarında kullanılan, "CMP, Precedence, Pert" kaynak analizi, zaman-maliyet, takas ve proje fiyat artış oranlarının detaylı olarak incelenmesi, ekipman ve işçilik verim analizine giriş.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5