Temel Mühendisliği II (CE 415) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Mühendisliği II
Kod: CE 415
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Derin temeller. Kazık ve kazık temeller tasarımı. Yeraltı geliştirme metodları; önceden yüklenme, dikey drenaj, vibro flotasyon, vibro methodlar ve kazık sıkıştırma, patlatma, dinamik sıkıştırma harçlama, toprak çakma, mikro kazıklama, toprak takviyesi gibi kuvvetlendirme. Taş ve kireç taşı kolonlar, jeo-tekstil, elektro-ozmos, dondurma.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5