Ulaşım Yapıları Tasarımı (CE 411) Ders Detayları

Ders Adı: Ulaşım Yapıları Tasarımı
Kod: CE 411
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Ulaşım tesislerinin, özellikle yol ve ana yolların, demiryolları ve hava yollarının yapım ve yenileştirilmesi için, geometrik, drenaj ve yol gösterici tasarımlar.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5