Ulaştırma Planlama ve Uygulaması (CE 409) Ders Detayları

Ders Adı: Ulaştırma Planlama ve Uygulaması
Kod: CE 409
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Planlama ve yatırım kararları kentsel tesislerinin geliştirilmesi, modern kentsel ulaşım planlaması. Kurumsal planlama ve ihtiyaçları ile maliyet yatırım çalışmaları demiryolu, su yolları ve hava taşınım planlaması. Önceden tahminler ve yeni teknolojiler.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5