Şehir Hidroliği (CE 406) Ders Detayları

Ders Adı: Şehir Hidroliği
Kod: CE 406
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Yüzeysel rezervuar gereksinimleri, yeraltı suyu kullanımı ve dağıtım sistemi dahil, kentsel çevrede su kaynakları ve dağıtımı. Atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasında kanal sistemleri ve drenaj yollarının analizi. Pompa ve yükseltme istasyonları. Şehir planlamasında yağmur drenajı uygulaması
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5