Barajların Tasarımı (CE 405) Ders Detayları

Ders Adı: Barajların Tasarımı
Kod: CE 405
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 311 Zemin Mekaniği
Amaç: Barajların dizaynını ve inşaat aşamlarını öğretmek
İçerik: Barajlara genel bakış, baraj tipleri (toprak, kaya, kemer, SSBB vb), baraj temeelrinin iyilşetirlmesi, tünneler, dolusavaklar. dizaynını ve yapımını belirleyen ana koşullar, dizayn kriterleri, yeni dizayn ve yapım teknikleri. Barajların yapımı, gözlenmesi ve gerekli iyileştirme şartları.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6