Hidrolik Mühendisliği II (CE 404) Ders Detayları

Ders Adı: Hidrolik Mühendisliği II
Kod: CE 404
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Sulama ve drenaj, su getirme şebeke tasarımı, rezervuarlar. Hidrolik makinalar; pompalar, türbinler. Akarsu kontrolü ile, drenaj, erozyon ve sediman taşınımı, taşkın kontrolü, su kaynakları sistemlerinin, işletme ve bakımı.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5