Temel Mühendisliği (CE 328) Ders Detayları

Ders Adı: Temel Mühendisliği
Kod: CE 328
Ön Koşul Ders(ler)i: CE 311 Zemin Mekaniği
Amaç: Bu ders ile temel mühendisliğinin prensiplerine giriş yapılmaktadır. Öğrenciler, ayrıca, zemin incelemesinde kullanılan yöntemler ile bu yöntemlerde elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, yüzeysel temellerin ve istinat yapılarının tasarımında, tekil kazık yük taşıma kapasitesi hesaplamalarında tecrübe kazanacaklardır.
İçerik: Zeminlerin mühendislik parametreleri, arazi çalışmaları, yüzeysel temeller, radye temeller, yanal toprak basınçları, istinat duvarları, derin kazılar, derin temeller, kazık temeller ve zemin iyileştirilmesi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5.5