Akışkanlar Mekaniği (CE 307) Ders Detayları

Ders Adı: Akışkanlar Mekaniği
Kod: CE 307
Ön Koşul Ders(ler)i: CE202 Dinamik
Amaç: Akışkanlar mekaniğinin temel prensiplerini, boru ve açık kanal hidroliğinin ana kavramlarını tanıtmak ve öğrencilerin kütle, enerji ve momentum korunumu prensiplerini çeşitli boru ve açık kanal problemlerinde uygulayabilmelerini sağlamak
İçerik: Tanımlar, akışkanların özelliği, hidrostatik, kinematik, sistem ve hacim yaklaşımları, Reynolds teoremi, kütle, enerji ve momentum korunumu prensipleri,boru hidroliği:laminer ve türbülanslı akım, düzgün ve pürüzlü borularda akım, sürtünme kayıpları, yersel kayıplar, tek boruda akımın hesaplanması, basit boru sistemleri, türbin ve pompalar, açık kanal hidroliği ve karakteristikleri, üniform akım, enerji ve momentum kavramları
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5