Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Analiz ve Tasarım (CE 447) Ders Detayları

Ders Adı: Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Analiz ve Tasarım
Kod: CE 447
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Yapısal analiz ve tasarım kavramlarını bilgisayar yardımıyla daha iyi anlamak. Öğrencileri bilgisayar programı ile tanıştırmak ve bu programı yapısal mühendislik uygulamalarında kullanmalarını sağlamak.
İçerik: Excel ve Visual Basic uygulamalarına giriş, Excel ve Visual Basic programlamasına giriş, Excel'de programlama, betonarme kirişlerin tasarımı, betonarme kolonların tasarımı, betonarme kirişlerin sehimi, çelik kirişlerin tasarımı, çelik kolonların tasarımı, SAP 2000'e giriş, Excel ve SAP 2000'in beraber kullanımı.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web: http:\\www.atilim.edu.tr/~hcmertol/
Ders Dosyası:
AKTS: 0