Teknik Çizim ve Tasarım (CE 110) Ders Detayları

Ders Adı: Teknik Çizim ve Tasarım
Kod: CE 110
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: Görsel düşünme, ifade ve iletişimin Mühendislik Tasarım ve Uygulamalarındaki rolü ve öneminin anlaşılması
İçerik: Mühendislik çizimine giriş, CAD sistemleri ve CAD yazılımı, geometrik çizimler, ortografik projeksiyonlar; 3D model asal görünümlerinin birinci ve üçüncü açısal projeksiyonu, verilen iki asal görünümden üçüncü görünümün projeksiyonu, yardımcı ve detay görünüm teknikleri, kesit alma: tam, yarım, kısmi boyutlandırma ve detaylandırma teknikleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4